hh2 כדי שאנשים ירצו להשתמש בתוכנה שלך, היא צריכה לעורר סקרנות – אבל להיות אינטואיטיבית, כיפית – אבל שימושית. אסטטית – ופונקציונאלית.

בשנים שאנחנו יחד, עמדנו בפני הרבה אתגרים, פתרנו אותם בדרכים יצירתיות וחדשניות, והגענו להמון מקומות מעניינים: עיצוב אפליקציות לטלפונים סלולריים, תוכנות מוטמעות (embeded) אפליקציות ואתרים לאינטרנט (WEB) ועוד. אנחנו, בסטודיו בלנדר, מאמינים שלא מספיק לעצב ממשקים – צריך לעצב חוויה. כי כדי שאנשים ירצו להשתמש בתוכנה שלך, היא צריכה לעורר סקרנות – אבל להיות אינטואיטיבית, כיפית – אבל שימושית. אסטטית – ופונקציונאלית. לכן, אנחנו מקפידים לשלב בכל פרויקט שלנו, מחקר מעמיק, תכנון קפדני וטכנולוגיה מתקדמת, עם המון יצירתיות. אתם מוזמנים לבקר בהם…

hh2 כדי שאנשים ירצו להשתמש בתוכנה שלך, היא צריכה לעורר סקרנות – אבל להיות אינטואיטיבית, כיפית – אבל שימושית. אסטטית – ופונקציונאלית.

בשנים שאנחנו יחד, עמדנו בפני הרבה אתגרים, פתרנו אותם בדרכים יצירתיות וחדשניות, והגענו להמון מקומות מעניינים: עיצוב אפליקציות לטלפונים סלולריים, תוכנות מוטמעות (embeded) אפליקציות ואתרים לאינטרנט (WEB) ועוד. אנחנו, בסטודיו בלנדר, מאמינים שלא מספיק לעצב ממשקים – צריך לעצב חוויה. כי כדי שאנשים ירצו להשתמש בתוכנה שלך, היא צריכה לעורר סקרנות – אבל להיות אינטואיטיבית, כיפית – אבל שימושית. אסטטית – ופונקציונאלית. לכן, אנחנו מקפידים לשלב בכל פרויקט שלנו, מחקר מעמיק, תכנון קפדני וטכנולוגיה מתקדמת,ש עם המון יצירתיות. אתם מוזמנים לבקר בהם…